Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Zbór adwentystyczny w Hajnówce, należy do okręgu podlaskiego diecezji wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Pastorem zboru jest kazn. sen. Mariusz Zaborowski.

 

Kontakt:

ul. Południowa 20, 17-200 Hajnówka

 

Nabożeństwa:

sobota godz. 9.30

Strony w dziale: