Roczny Program Współpracy

Program na 2022 rok

pdf Uchwała Nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 rok w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok - pdf [400 KB]

pdfUchwała Nr XXXIV/265/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok - pdf [200 KB]

Strony w dziale: