Skate Park

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATE PARKU

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ulica Ks. Dziewiatowskiego 2, administrator Skate Parku,

Skate Park – należy przez to rozumieć kompleks rekreacyjny znajdujący się przy ulicy J. Kołasa w Hajnówce,

Użytkowniku – należy przez to rozumieć wszystkich chętnych, którzy mają prawo korzystać ze Skate Parku,

Urządzeniach – należy przez to rozumieć urządzenia rekreacyjne służące do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach BMX.

2. Skate Park jest czynny codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00.

3. Korzystanie ze Skate Parku jest bezpłatne.

4. Użytkownicy korzystają ze Skate Parku na własną odpowiedzialność.

5. Użytkownicy, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skate Parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź prawnie udokumentowanych.

6. Na terenie Skate Parku zabrania się: zaśmiecania, palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek, wprowadzania psów, wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla Użytkowników, używania Skate Parku do innych celów.

7. Za wypadki na terenie Skate Parku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora, wyłączną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy urządzeń.

8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu w Skate Parku, ponosi Użytkownik, w związku z czym za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania Skate Parku, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

9. Osoby przebywające na terenie Skate Parku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom, zostaną z niego usunięte.

10. Od Użytkowników Skate Parku wymaga się szczególnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

11. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.

12. Jazda na łyżworolkach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach czy rowerach BMX oraz ćwiczenia akrobatyczne są sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego Regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

13. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

14. Skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku.

 

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Dyrektor OSiR w Hajnówce

schody
zjazdy
dziecko jeździ na deskorolce na skateparku
rampa
dziecko jeździ na deskorolce na skateparku
rampa do skakania
na skateparku
na skateparku

Strony w dziale: