Zarządzenie ws. procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta Hajnówka, w tym osób z niepełnosprawnościami

 

Wdrożenie procedury ewakuacji pracowników urzędu oraz jego klientów,  tym osób z niepełnosprawnościami jest znaczącym elementem w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Obligują do tego następujące akty prawne:

 

- art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

- Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

- § 6 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

 

Emilia Korolczuk

Koordynator ds. dostępności

Strony w dziale: