Społeczna Strona Rewitalizacji

Głównym celem opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji jest rozwiązanie istniejących problemów społecznych, gospodarczych, poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Wdrażanie programu będzie procesem wieloletnim, nakierowanym na rozwój miasta.

 

Przewidziane jest włączanie mieszkańców w proces tworzenia programu oraz proces jego realizacji.

Na etapie tworzenia programu udział mieszkańców (partycypacja) planowany jest zarówno na etapie diagnozy jak i konsultacji dokumentu. Odbiorcami wszelkich działań informacyjnych są również przede wszystkim mieszkańcy Hajnówki.

Podczas opracowywania Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka zaplanowano wdrożenie w szczególności następujących narzędzi uczestnictwa mieszkańców:

  • otwarte warsztaty diagnozujące dla mieszkańców
  • spacery badawcze
  • mobilne punkty konsultacyjne
  • seria rozmów on-spot (spontanicznych)
  • partycypacyjne warsztaty w grupach reprezentatywnych (metodami design thinking)
  • możliwość zgłaszania własnych projektów do ujęcia w programie
  • konsultacje opracowanego projektu dokumentu
  • organizacja moderowanych wydarzeń w przestrzeni miejskiej
  • działania informacyjno-promocyjne (np. osobna zakładka na www.hajnowka.pl poświęcona rewitalizacji, plakaty, informacje w telewizji kablowej, informacja przekazywana w trakcie spotkań, gadżety, informacja dostępna w Urzędzie Miasta Hajnówka).

 

Strony w dziale: