Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I

logotypy programu Polski Ład

 

 Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I

 

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość promesy inwestycyjnej: 4 258 984,61 zł

Wkład własny: 751 585, 52 zł

Całkowita wartość projektu: 5 010 570, 13 zł

 

Przedsięwzięcia obejmuje dobudowę części budynku w miejscu istniejącego tarasu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce. Zlokalizowane w niej będą trzy sale lekcyjne dla dzieci młodszych oraz świetlica.

W ramach prac zostaną przeprowadzone instalacje sanitarne tj. roboty ziemne i montażowe związane z podłączeniem instalacji sanitarnych zewnętrznych na terenie inwestycji (przełożenie przełącza, wykonanie przyłącza wodociągowego), roboty montażowe instalacyjne na powierzchni budynku (m.in. instalacja oraz wymiana oświetlenie).

Szczegółowy zakres działań dotyczy:

  • robót przygotowawczych (wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe obiektu w terenie - obsługa geodezyjna inwestycji),

  • robót rozbiórkowych i demontażowych (rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej, rozebranie nawierzchni tarasu, schodów zewnętrznych oraz murków tarasu),

  • robót ziemnych (wykop pod fundamenty z odwozem gruntu i na odkład, odwodnienie wykopu; fundamenty żelbetowe, ławy żelbetowe,

  • przygotowanie i montaż zbrojenia; ściany fundamentowe żelbetowe,

  • przygotowanie i montaż zbrojenia; izolacja fundamentów oraz ścian podziemia; warstwy konstrukcyjne posadzek na gruncie),

  • konstrukcji ścian żelbetowych zewnętrznych i wewnętrznych; wykonanie słupów żelbetowych, nadproża i podciągów, stropów żelbetowych; roboty murowe; wykonanie dachu,

  • wykończenia wewnętrznego (tynki, ściany; drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, sufity

podwieszane, posadzki piwnic i parteru, okładziny ścienne z płytek ceramicznych, roboty

malarskie, żaluzje wewnętrzne, kabiny toaletowe, termoizolacja i elewacja).

 

Strony w dziale: