Rozkład jazdy autobusów miejskich

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z.o.o.

17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4

tel. 85-679-62-22 i kom. 570-563-001

e-mail:  transport.jo@puk-hajnowka.pl

UWAGA

Ogłoszenie - Linia nr 1

Od 3 kwietnia 2023 r . nastąpi zawieszenie kursów na ul. Dworcową, co wiąże się ze zmianą godzin odjazdów:

ul. Górna -> ul.Wrzosowa

  • Górna – Pętla 6:50 D zmieniony na 6:55
  • Górna – Pętla 10:08 M D zmieniony na 10:13 p M
  • Górna – Pętla 15:10 M D zmieniony na 15:12 M

ul. Wrzosowa -> ul.Górna

  • Wrzosowa- Pętla 17:05 MD zmieniony na 17:10 M

Całkowite zawieszenie kursu o godz.18.15 (Wrzosowa->Centrum->Górna)

UWAGA

Od dnia 6 grudnia 2022r. będą wznowione kursy przez ulicę Poddolną i ulicę Targową.

Zostają przywrócone przystanki:

  1. ul. Długa

  2. ul. Poddolna

  3. Targowa/Moderator

UWAGA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce uprzejmie informuje Pasażerów korzystających z naszych usług na terenie Miasta Hajnówka, o zawieszeniu kursów linii 1 od dnia 10 marca 2022r.

Dni robocze:

- Linia 1 III – Poryjewo 07:05 – Centrum 07:30

- Linia 1 – Wrzosowa 18:59 - Górna 19:30

- Linia 1 – wszystkie kursy w soboty

 

BILETY:

Posiadacze Hajnowskiej Karty Mieszkańca są zwolnieni z posiadania biletu.

Bilety jednorazowe do nabycia u kierowcy, a bilety miesięczne i dekadowe - w siedzibie PUK Sp. z.o.o. na ul. Łowczej 4 w godz. 7:00- 15:00.

Ceny usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym obowiązujące na liniach komunikacji miejskiej organizowanych przez gminę miejską Hajnówka:

Bilety jednorazowe:

  • bilet jednorazowy normalny: 4,00 zł.
  • bilet jednorazowy ulgowy: 2,00 zł.

Bilety okresowe imienne:

Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne: 60,00 zł.
Bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 30,00 zł.
Bilet trzymiesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne:140,00 zł.
Bilet trzymiesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 70,00 zł.
Bilet dekadowy (10-dniowy) normalny na wszystkie linie komunikacyjne: 20,00 zł.
Bilet dekadowy (10-dniowy) ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne: 10,00 zł.

Bilet  bagażowy:

Bilet  bagażowy uprawniający  do  przewozu  bagażu,  nie będącego  bagażem  podręcznym  i przewozu zwierząt  nie trzymanych  na  rękach  z wyłączeniem  wózka  dziecięcego  przewożonego  wraz  z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego: 3,00 zł.

 


UCHWAŁY:

PUK Trans informuje, iż od dnia 1 października wznawia, wdrożoną już w lutym, płatną komunikację miejską na zasadach zawartych w Uchwale nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019r. Przy sprzedaży biletów u kierowcy autobusu zachowane będą zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii. Płatne bilety obowiązują osoby, które nie posiadają Hajnowskiej Karty Mieszkańca i Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka.

UCHWAŁA NR XIV/121/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka Obowiązuje płatna komunikacja. Bilety dostępne są u kierowców autobusów.

Przepisy porządkowe przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka Uchwała XII_91_2019 Załącznik nr 1.pdf [200 KB]

 

Strony w dziale: