Baza organizacji pozarządowych

Informacje o organizacjach pozarządowych, które prowadzą częściową lub całą swoją działalność na terenie miasta Hajnówka, a które dotychczas nie przesłały swoich zgłoszeń zostaną umieszczone w Bazie po wypełnieniu i przesłaniu niżej dołączonej ankiety.

Organizacje posiadające własny adres e-mail proszę o przesłanie wypełnionej ankiety elektronicznie, na adres: b.dmitruk@hajnowka.pl .
Zgłoszenia można dokonać kierując wypełnioną ankietę na adres urzędu: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (z dopiskiem: Referat Polityki Gospodarczej), lub dostarczając do pokoju 221 urzędu.

W przypadku nie prowadzenia działalności lub zmiany danych prosimy o przekazanie stosownej informacji. Licząc na współpracę z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Referat Polityki Gospodarczej

Przesłanie ankiety równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację zawartych w niej danych w Lokalnej Bazie Danych o Organizacjach Pozarządowych.

ANKIETA - Lokalna baza danych o organizacjach pozarządowych w Hajnówce.odt - plik do pobrania


Tytuł Telefon E-mail Strona internetowa
Związek Inwalidów Wojennych RP 85 876 70 29 - -
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 85 682 22 50 - -
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 85 682 48 36 - -
Klub Sportowy PUSZCZA 85 682 36 95 mirekaw@o2.pl http://kspuszcza.pl
Klub Sportowy PARKIET HAJNÓWKA 604 546 361 ks.parkiet.hajnowka@gmail.com -
Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR” 697 016 970 hkszubr@op.pl -
UKS przy Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego 85 682 24 96 zszdnjb@o2.pl http://www.libero.neostrada.pl
Uczniowski Klub Sportowy "ŻAK" 85 682 28 66 sphnr2@poczta.onet.pl http://www.zsznr2hajnowka.edupage.org
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” 85 683 25 08 - -
Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej w Hajnówce 85 682 22 50 - -
Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” 512 152 496 fundacjakaja@tlen.pl http://www.fundacjakaja.pl
Fundacja "Muzyka Cerkiewna" 85 682 20 89 biuro@festiwal-hajnowka.pl http://www.festiwal-hajnowka.pl/
Związek Sybiraków. Koło Terenowe nr 16 w Hajnówce (85) 682 36 04 - -
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego 85 681 89 90 jerzy.wasiluk@ugczyze.pl -
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne 85 876 70 29 - -
Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki 85 682 29 69 - http://www.tph.hajnowka.pl
Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 85 682 33 51 festiwal@cerkiew.pl http://www.festiwal.cerkiew.pl
Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „UŚMIECH DZIECKA” 85 682 36 42 - -
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej UNISONO 509 366 707 stowunisono@poczta.fml http://www.unisono.hajnowka.pl
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Hajnówce 602 436 441 utwhajnowka@gmail.com http://www.utw.hajnowka.pl

Strony w dziale: