Oferty inwestycyjne

Urząd Miasta Hajnówka ma przyjemność zaproponować Państwu sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-handlową oraz turystyczną.

Hajnówka położona jest w północno-wschodniej Polsce na Nizinie Podlaskiej w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Obejmuje powierzchnię 2130 ha, na której zamieszkuje blisko 20 000 ludności. Historia powstania i rozwoju miasta była zawsze ściśle powiązana z Puszczą Białowieską - źródłem pracy dla mieszkańców regionu oraz atrakcją turystyczną dla odwiedzających zarówno z kraju jak i zagranicy.

Dogodne położenie geograficzne Hajnówki, centrum przemysłowego regionu, na szlaku wschód-zachód, skusiły kilku większych inwestorów do lokalizacji kapitału w mieście.

Hajnówka to również miasto przyjazne dla turystów. Najważniejszą atrakcją jest bezpośrednia bliskość najstarszego lasu nizinnego Europy Puszczy Białowieskiej.

Mając na uwadze powyższe atuty Urząd Miasta przygotował atrakcyjną cenowo ofertę inwestycyjną dla ludzi biznesu - potencjalnych inwestorów, którzy uruchomią przedsiębiorstwa, przede wszystkim z branży turystycznej.

 

Panorama terenu inwestycyjnego przy ul. Dowgirda

Zdjęcia lotnicze oraz panoramy sferyczne terenów inwestycyjnych zostały wykonane w ramach projektu nr POWR.02.18.00-00-0007/19 „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

loga projektu: FUNDUSZE EUROPEJSKIE Wiedza Edukacja Rozwój,  RZECZPOSPOLITA POLSKA, UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny

Widok panoramy można przeglądać za pomocą myszy​.

Panorama