Współpraca z Rejonem Słonimskim (Białoruś, Obwód Grodzieński)

herb_Rejon_Slonimski

Rejon Słonimski (Białoruś, Obwód Grodzieński)

Położony na północy Obwodu Grodzieńskiego, zajmuje powierzchnię 1,5 km2. Rejon Słonimski zamieszkuje 67,1 tys. osób. Administracyjnym centrum rejonu jest miasto Słonim, liczące 48,8 tys. mieszkańców (stan na 01.01.2011r.). Ok. 35% terytorium zajmują lasy świerkowe, brzozowe, sosnowe. W rejonie rozwija się przemysł, różnego rodzaju usługi, gospodarstwa wiejskie. Bogactwo walorów kulturowych i historycznych sprzyja rozwojowi turystyki. W rejonie znajduje się ponad 45 obiektów infrastruktury turystycznej, 7 obiektów agroturystycznych.

Kontakt:

Rejonowy Komitet Wykonawczy w Słonimiu

ul. Krasnoarmiejskaja 40, 231800

tel. 8-(01562) 5 03 11 , fax. 8-(01562) 5 04 52

e-mail: slonim-ispolkom@mail.grodno.by

www.slonim.grodno-region.by

Władze Rejonu:

Gienadji Bolesławowicz Chomicz - Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Słonimiu

Początek współpracy samorządu miasta Hajnówka z Rejonem Słonimskim wiąże się z podjęciem się wspólnego przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach II naboru projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dot. „małych projektów”, który miał miejsce w roku 2018. W jego ramach złożono dwa projekty w partnerstwie obu miast: 1. Gminy Miejskiej Hajnówka i Muzeum im. I.I.Stabrowskiego w Słonimiu oraz 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr T. Rakowieckiego w Hajnówce i Centralnej Biblioteki Rejonowej im. J. Kołasa w Słonimiu. Drugi z nim otrzymał dofinansowanie. Kontakt pomiędzy partnerami został nawiązany podczas Forum Poszukiwania Partnerów w Brześciu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020, które odbyło się w Brześciu w sierpniu 2018r.

Strony w dziale: