"Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia"

Partnerzy:

  • Partner Wiodący - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok)
  • Partner - Gmina Miejska Hajnówka (Miasto Hajnówka)
  • Partner - La Polveriera (Włochy)

Czas realizacji:

1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.

Cel główny projektu:

Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji Miasta Hajnówka.

Innowacyjność wyraża się w połączeniu wielu usług społecznych w jeden pakiet oraz powstaniu w efekcie konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, które pozwoli połączyć siły, włączyć nawet małe organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne do realizacji zadania, a także we współpracy ze środowiskiem naukowym.

Wypracowywane wspólnie z partnerem ponadnarodowym modelowe rozwiązanie będzie składać się z trzech produktów:

  • model zlecania usług konsorcjom PES,
  • model zarządzania Konsorcjum PES,
  • model usług społecznych świadczonych przez konsorcjum PES.

Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone przez Miasto Hajnówkę, w formie zlecenia pakietu usług. Rozwiązanie zostanie przygotowane i wdrożone z zaangażowaniem lokalnej społeczności i współpracy z instytucjami publicznymi i PES.

Łączenie w konsorcjum podmiotów działających na rzecz różnych grup odbiorców w Polsce praktycznie nie występuje, dlatego zaadoptowanie modelu świadczenia usług wielobranżowych (w ramach jednego zlecenia) oraz model zarządzania takim konsorcjum należy uznać za innowacyjne i możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej.

Wartość projektu:

1 015 798.80 zł, wkład własny wszystkich partnerów: 36 000.00 zł.

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Strony w dziale: