Z ziemi włoskiej do Hajnówki. O ekonomii społecznej.

Dodane przez Anonim (niezweryfikowany) - śr., 12/12/2018 - 10:45

W dniach 5-11 listopada br. miała miejsce wizyta studyjna osób sektora ekonomii społecznej z terenu miasta Hajnówka do włoskiego miasta Reggio Emilia i innych miast, w których prężnie funkcjonuje sfera konsorcjów społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Wyjazd był związany z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, konkursu dedykowanego miastom tracącym funkcje społeczno-gospodarcze.

Program wizyty obejmował obiekty, kompleksy mające charakter wzorcowych, modelowych, których idea funkcjonowania ma być wdrożona na grunt hajnowski m.in. poprzez doświadczenia zdobyte przez uczestników wyjazdu – w tym głównie przedstawicieli Grupy Inicjatywnej działającej przy projekcie - reprezentantów organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, podopiecznymi MOPSu, osób starszych, organizujących ważniejsze wydarzenia, akcje na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców, czy organizacji pracujących z dziećmi, na rzecz edukacji i kultury.   

W największym kompleksie LA POLVERIERA, będącym partnerem projektu, w otwartej przestrzeni współpracuje ze sobą kilkanaście spółdzielni na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Współdziałają m.in. osoby niepełnosprawne, które pod okiem trenerów i opiekunów wytwarzają m.in. materiały biurowe, drobną galanterię drzewną i inne wyroby użytkowe oznaczone odpowiednią stylistyką i atrakcyjnym designem, które później sami sprzedają w znajdującym się tam sklepiku. Osoby bezrobotne i pochodzące z nielegalnego handlu ludźmi zajmują się m.in. krawiectwem, sprzedając także wytworzone produkty w tamtejszym punkcie. W ramach konsorcjum spółdzielnie prowadzą usługi komunalne, gastronomiczne – prowadzony jest bar, usługi z zakresu grafiki i projektowania, działalności wspierającej działalność kulturalną w mieście. Ponadto są tam prowadzone całodzienne warsztaty aktywizujące dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podobnie jak inne obiekty, to miejsce przyjazne i dynamiczne, gdzie wyraźnie widać szacunek dla jakości życia i pracy.

Inne kompleksy, w których działają organizacje pozarządowe, zajmując rewitalizowaną przestrzeń po byłych obiektach, które przestały pełnić swoje funkcje, zajmują się m.in. organizacją wolontariatu, prowadzeniem sklepu społecznego związanego z dystrybuowaniem żywności wśród najuboższych mieszkańców, organizacją wydarzeń kulturalnych, w tym w połączeniu z ofertą gastronomiczną, prowadzeniem drukarni, prowadzeniem schroniska czy uprawą ziół, warzyw szklarniowych i lawendy, z której wyrabiane są produkty kosmetyczne i dekoracyjne. Jedna z fundacji prowadzi współpracę z samorządem, innymi organizacjami poprzez zarządzanie i dystrybucję puli środków finansowych w obszarze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym oraz w kulturze. W innym kompleksie zajęcia teatralne i edukacyjne połączone z gastronomią i hostelem prowadzi stowarzyszenie teatralne. Ciekawym rozwiązaniem było konsorcjum prowadzące obiekt na kształt parku naukowego i inkubatora przedsiębiorczości, czy też akademik dla studentów lub usługi hotelarskie i gastronomiczne, porządkowe i ogrodnicze. W innym miejscu fundacja prowadzi miejski teatr i operę, w tym szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wydaje publikacje, organizuje koncerty itp. Niewątpliwą ciekawostką jest połączenie funkcji regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów z działalnością społeczną – na bazie energii i surowców wtórnych z procesu odzysku prowadzona jest całoroczna uprawa bazylii. Osoby z kręgu wykluczenia społecznego są zatrudnione przy jej uprawie.

W kolejnych etapach realizacji projektu będą trwały prace, mające na celu wypracowanie modelu współpracy hajnowskich organizacji w formule konsorcjum.


Magdalena Chirko, Urząd Miasta Hajnówka

Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech
Wizyta studyjna sektora ekonomii społecznej we Włoszech

Strony w dziale: