Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia - nowy projekt na rzecz społeczności Hajnówki

Dodane przez Anonim (niezweryfikowany) - pon., 25/06/2018 - 11:26

Samorząd miasta Hajnówka przystępuje do realizacji międzynarodowego projektu pn. Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia.

Partnerami w projekcie są: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku (OWOP - lider projektu), Gmina Miejska Hajnówka (Miasto Hajnówka), La Polveriera (Reggio Emilia, Włochy). W poniedziałek, 25 czerwca 2018 r., w Hajnówce nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie jego realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu POWER reprezentował Grzegorz Mickiewicz – Zastępca Dyrektora, OWOP podczas podpisania umowy reprezentowały Katarzyna Łotowska - Dyrektor oraz Agnieszka Olender. W spotkaniu uczestniczył także Paweł Słowikowski, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Zaplanowane działania są następstwem opracowanego programu rewitalizacji Hajnówki i są nakierowane głównie na aktywności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, osób pozostających bez pracy, planowane jest powołanie inkubatora organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, działających z wykorzystaniem kulturowo-przyrodniczego potencjału miasta, określonego we wdrażanej Strategii Marki Miasta Hajnówka.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji Miasta Hajnówka, na bazie doświadczeń zagranicznych. Mocną stroną efektów projektu będzie połączenie wielu usług w jeden pakiet oraz powstanie konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, które pozwoli połączyć siły, włączyć nawet małe organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne do realizacji zadania oraz współpraca ze środowiskiem naukowym – Politechniką Białostocką. Wypracowane w trakcie trwania projektu, wspólnie z partnerem ponadnarodowym z Włoch innowacyjne rozwiązanie będzie składać się z trzech produktów:

  • model zlecania usług konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • model zarządzania konsorcjum PES,
  • model świadczenia usług społecznych świadczonych przez konsorcjum PES.

Powyższe rozwiązanie zostanie wypracowane i wdrożone z zaangażowaniem lokalnej społeczności i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie miasta Hajnówka.

Łączenie w konsorcjum podmiotów działających na rzecz różnych grup odbiorców w Polsce praktycznie nie występuje, dlatego zaadoptowanie modelu świadczenia usług wielobranżowych (w ramach jednego zlecenia) oraz model zarządzania takim konsorcjum należy uznać za innowacyjne i możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej.

Czas realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r. Wartość projektu: 1 015 798.80 zł, wkład własny wszystkich partnerów: 36 000.00 zł.

                                                                                                                                                                                 Magdalena Chirko                                                                                                                                                       Urząd Miasta Hajnówka

Podpisanie umów przez organizacje i samorządy
Podpisanie umów przez organizacje i samorządy
Podpisanie umów przez organizacje i samorządy

Strony w dziale: