Współpraca z Rejonem Kamienieckim (Białoruś, Obwód Brzeski)

herb Kamieniec

Rejon Kamieniecki (Białoruś, Obwód Brzeski) 

Położony w południowo-zachodniej części Obwodu Brzeskiego. Zajmuje powierzchnię 1,7 km2. Według statystyk na dzień 01.01.2019 r. liczy 34 388 mieszkańców. Na terenie rejonu silnie rozwija się produkcja związana z gospodarką wiejską tj. przemysł mięsny, mleczny, roślinny. Funkcjonuje ok. 560 przedsiębiorstw. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze na Kamieniecczyźnie sprzyjają aktywnemu rozwojowi agroturystyki. Rejon szczyci się ogromnym bogactwem historycznym - wielość pomników, zabytkowej architektury. Jednym z największych walorów przyrodniczych jest Parku Narodowy „Bieławieżskaja Puszcza”. Obejmuje on obszar ponad 500 km2. Szczególnie polecane są: muzeum przyrody, szlaki wycieczkowe, umożliwiające obserwację puszczańskiej flory i fauny; siedziba Dziadka Mroza, uznawana za największą turystyczną markę regionu.

Kontakt:

Kamieniecki Rejonowy Komitet Wykonawczy

ul. Brestskaja 9, 225051 Kamieniec

tel/fax 00375 1631 21250

e-mail: kamrik@brest.by

www.kamenec.brest-region.gov.by

Władze Rejonu:

Walentin Michajłowicz Zajczuk - Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu

 

Samorząd miasta Hajnówka z racji przygranicznego położenia podejmuje szereg działań z podmiotami administracji samorządowej, jednostkami kultury, sportu, turystki położonymi po wschodniej stronie granicy. Dotychczas kontakty z miastami białoruskimi tj. Prużany, Kamieniec, Swisłocz odbywają się w ramach Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Puszcza Białowieska”, zawiązanego w 2002 r. Umową o utworzeniu międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą „Euroregion Puszcza Białowieska” zawartą w dniu 25 maja 2002r. Powstanie Euroregionu stworzyło podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej sąsiadujących ze sobą regionów. Zaowocowało wspólnymi działaniami zmierzającymi do wspierania i rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, zainicjowało przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i promocji.

  •  Hajnowsko-kamienieckie porozumienie o współpracy - 17.01.2020 r.

Miasto Hajnówka wraz z Rejonem Kamienieckim realizowało szereg projektów współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w zakresie kultury oraz infrastruktury komunalnej:

  • „Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 - 18 czerwiec 2014r.
  • Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” finansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - 20 lipiec 2013r.
  • „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu współpracy Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 - 26 luty 2013r.
  • "Co w miastach puszczy? - transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 - 26 luty 2013r.
  • "Jarmark Żubra - transgraniczne prezentacje kultury regionalnej" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/Tasis CBC 2004-2006 - 26 luty 2013r.

 

 

Strony w dziale: