Zapytanie o cenę na zakup usługi zaprojektowania i wykonania artystycznej dekoracji ściennej

Dodane przez e.zubrycka - pon., 29/11/2021 - 09:15
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Zapytanie o cenę na zakup usługi zaprojektowania i wykonania artystycznej dekoracji ściennej po 2 ściany w dwóch salach dydaktycznych i na dwóch korytarzach w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pt. „Przedszkola bez barier” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Termin, sposób i miejsce złożenia oferty

  1. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej: w zamkniętej kopercie na adres: Urząd   Miasta   Hajnówka, 17-200 Hajnówka,ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) z dopiskiem: „Oferta na zakup zaprojektowania sal i korytarzy”.
  2. Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w terminie do dnia 9.12.2021 r. (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

Strony w dziale: