"Kamienie musiały polecieć" - spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk

Data wydarzenia
-

Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych oraz Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zapraszają na promocję najnowszej książki Anety Prymaki-Oniszk pt. „Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia".

Kiedy: 28 luty 2024 r. o g. 17.00

Gdzie: Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka

Spotkanie poprowadzi: Paulina Siegień - dziennikarka, pisarka, etnografka i tłumaczka.

 

Aneta Prymaka-Oniszk – reporterka i pisarka, autorka książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”. Prowadzi stronę internetową Bieżeństwo.pl.

Opis książki: Doświadczenia mniejszości często nie mieszczą się w oficjalnej historii. W północno-wschodniej Polsce także niewiele wspominano o tutejszej białorusko-prawosławnej społeczności: bieżeństwie, powojennych przesiedleniach i zbrodniach, a zwłaszcza o  napięciach międzywyznaniowych i etnicznych.

Aneta Prymaka-Oniszk przełamuje to milczenie. Jeździ po podlaskich wsiach, rozmawia z mieszkańcami i historykami, czyta archiwalne dokumenty, a zdobytą wiedzę konfrontuje z mitami o stosunkach polsko-białoruskich. Pokazuje, co uformowało prawosławną mniejszość w okolicach Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz, Sokółki. Wszystko po to, by zrozumieć, co stało się osiemdziesiąt lat temu oraz jakie znaczenie nadaje się tamtym wydarzeniom dziś.

*Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki oraz otrzymania autografu autorki. Proszę o rezerwację książek pod adresem: enmk@poczta.onet.plębi Imperium, roli różnych państwowych, cerkiewnych i społecznych instytucji w tym procesie, przejawom miłosierdzia i zaangażowaniu ze strony osób i organizacji, wydarzeniom z życia bieżeńców w różnych guberniach Rosji i powrotom ich do ojczyzny.

Integralną częścią książki są fotografie, dokumenty i wspomnienia. Ilustracje posiadają poszerzone treści, które z powodzeniem można wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Przy tym są dobrej jakości - można je przeczytać, spróbować tłumaczyć, omówić, porównać. Cytaty w tekście są wyróżnione innym kolorem, co również daje możliwość bardziej wybiórczo pracować nad materiałem, segregować fakty dla formułowania argumentów. W książce widzimy kompleksowe podejście do historycznego zjawiska bieżeństwa, włącznie z tak złożonym i sprzecznym materiałem, jakim jest jego statystyka.

Książka Doroteusza Fionika jest dowodem na to, że temat bieżeństwa skupił już pewien materiał empiryczny i analityczny, dający podstawę do konstrukcji popularno-naukowej i podręcznikowej opowieści. Zaakcentowane aspekty historii bieżeństwa, na które autor zwrócił uwagę, będą mieć wpływ na dalsze badania i nauczanie o tym istotnym rozdziale najnowszej historii Polski i Białorusi."
Wital Kotnieluk

Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane” realizowane jest z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wsparcie: Katarzyna Małgorzata Parfieniuk

Strony w dziale: