„Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka"

Cel projektu:

Wsparcie zatrudnienia 20 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci żłobka w terminie na terenie Miasta Hajnówka (powiat hajnowski, woj. podlaskie).

Okres realizacji projektu:

01.02.2019 r. - 31.01.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE:

616.845,00 zł

Działania:

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie sali, w tym pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci oraz doposażony zostanie plac zabaw. Dofinansowane będzie zatrudnienie 3 opiekunek, pielęgniarki i osoby sprzątającej.

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Strony w dziale: