Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce

"Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce". Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie trzech boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych na terenie:

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul. Wróblewskiego 2 - nr geod. działek 469/136 oraz 469/135, obręb 1, pow. 1,3095 ha,

- Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce przy ul. Działowej 1 - nr geod. działki 2093/40, obręb 5, pow. 1,0306 ha,

- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przy ul. Nowowarszawskiej 20 - nr geod. działki 1564, obręb 3, pow.1,627 ha.

Zadanie realizowana w systemie"zaprojektuj i wybuduj". Boiska będą posiadać nawierzchnię poliuretanową oraz wyposażenie umożliwiające uprawianie różnych sportów zespołowych jak np. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna czy tenis. Zostanie zamontowane zaplecze sanitarno-szatniowe z zabudowie kontenerowej przy boisku SP 3 oraz pomieszczenia magazynowo-szatniowe w zabudowie kontenerowej przy pozostałych dwóch placówkach.  W Szkole Podstawowej nr 2 natomiast powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz częściowo z nawierzchni poliuretanowej.

 

Termin realizacji: 05.04.2023 r. - 05.06.2024 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 836 360,00 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 352 724,00 zł

Wkład własny: 483 636,00 zł

 

Strony w dziale: