Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Judzianka

Obiekt łączy edukację z turystyką. Ścieżka zlokalizowana jest na osiedlu Judzianka (przy wyjeździe z Hajnówki na Kleszczele – po prawej stronie). Utworzono ją w 2018 r. Przybliża ona cenne gatunki roślin naczyniowych, grzybów, porostów oraz typy siedlisk chronionych w programie Natura 2000, których występowanie potwierdziły analizy eksperckie przyrodników. Są to: bory bagienne, torfowiska przejściowe, brzeziny bagienne. Szczęśliwcy i wnikliwi obserwatorzy mają szansę wypatrzeć leśną zwierzynę. Adresowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży. Składa się z dwóch tras: pierwsza o długości 80 m prowadzi do torfowiska przejściowego; druga 40-metrowa ukazuje siedliska brzeziny bagiennej. Na ścieżce umieszczono 5 tablic informujących o występującej wokół roślinności, cennych gatunkach i siedliskach. Przy ścieżce znajduje się parking, drewniana wiata i stojaki na rowery.

drewniana kładka z poręczami po obu stronach; wokół wysokie drzewa, poniżej teren jest podmokły
jedna z tablic edukacyjnych, ustawiona na ścieżce; tablica ma drewniane obramowanie, na częci mertytorycznej dominuje kolor zielony, zawiera ona opis roślnnosci oraz zdjęcia
po lewej stronie drewniana wiata, pod nią ustawione są drewniane ławy i ławki; na terenie wokół ułożona jest kostka brukowa
drewniana kładka z poręczami po obu stronach; wokół rosną wysokie drzewa; w oddali na wprost stoi tablica informacyjna

Strony w dziale: