Rozbudowa Przedszkola Nr 3 przy ulicy Rzecznej w toku

Dodane przez administrator - pon., 11/05/2020 - 14:47
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0277/18 pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-00.

 

Gotowa jest już nowa dobudowywana część przedszkola, dzięki której zyskamy przestrzenne sale i dodatkowe pomieszczenia do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Trwają prace związane z połączeniem część istniejącej z dobudowaną. W nowej klatce schodowej zainstalowany będzie dźwig windowy.

W kolejnym etapie zostanie zamontowany nowoczesny plac zabaw oraz wybudowane ciągi pieszo-jezdne.

To bardzo ważna inwestycja w naszym mieście. Dzięki rozbudowie w placówce znajdą miejsce zarówno dzieci z miasta jak również z gminy wiejskiej Hajnówka.

 Anna Bortniczuk-Juchimuk

Elewacja budynku przedszkola w trakcie remontu
Elewacja budynku przedszkola w trakcie remontu
Budynek przedszkola od frontu z tabliczką informacyjną
Elewacja remontowanego budynku przedszkola
tablica informacyjna o realizacji projektu

Strony w dziale: