Zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów papierniczych do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - pt., 19/11/2021 - 14:05
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pt. „Przedszkola bez barier”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin, sposób i miejsce złożenia oferty

  1. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej: w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka,ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę materiałów papierniczych”.

  2. Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w terminie do dnia 29.11.2021 r. (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

Strony w dziale: