Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce oraz do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - czw., 18/11/2021 - 10:52

loga projektowe Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie i Unia Europejska

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pt. „Przedszkola bez barier”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Termin, sposób i miejsce złożenia oferty

  1. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej: w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszalność) na adres: Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) z dopiskiem: „Oferta na zakup, dostawę i montaż mebli.

  2. Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w terminie do dnia 26.11.2021 r. (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

Strony w dziale: