Zapraszamy do zgłaszania udziału dzieci i nauczycieli w projekcie "Przedszkola bez barier"

Dodane przez e.rynkowska - pt., 06/08/2021 - 13:58

loga projektu

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU DZIECI I NAUCZYCIELI W PROJEKCIE

PRZEDSZKOLA BEZ BARIER"

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pt. "Przedszkola bez barier" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1.872.878,37 zł

Dofinansowanie projektu z EU: 1.591.946,37 zł

Realizacja projektu odbywa się na terenie miasta Hajnówka w dwóch przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce przy ul. Mikołaja Reja 2.

Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań:

1. Utworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu Nr 3, w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami (2 oddziały integracyjne), doposażenie sal, gabinetów specjalistycznych, szatni, kuchni, łazienek oraz placu zabaw, zatrudnienie kadry. W pierwszej kolejności zostaną zrekrutowane dzieci, które brały udział w rekrutacji ogólnej i uzupełniającej do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce w okresie od 01.03.2021 r. do 15.06.2021 r. (zapisy wstępne).

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 6 nowych dzieci 3 – 4 letnich z niepełnosprawnościami z Przedszkola Nr 3 .

3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 niezbędnych do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami (studia podypomowe).

4. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u 40 dzieci z Przedszkola Nr 5 (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 10 dzieci oraz koła zainteresowań dla 30 dzieci: badawcze, informatyczne i język angielski), zatrudnienie kadry, wyposażenie sal.

  1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 4 nauczycieli z Przedszkola Nr 5 w zakresie kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych.

Zapraszamy rodziców do zgłaszania dzieci do udziału w projekcie oraz nauczycieli do zgłaszania swojego udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w przedszkolach oraz w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 206), a także w wersji elektronicznej na witrynach przedszkoli: www.przedszkole3.hajnowka.pl, http://przedszkole5.hekko24.pl/ oraz urzędu www.hajnowka.pl.

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

Dzieci: Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1a (Przedszkole Nr 3) lub 1b (Przedszkole Nr 5) oraz Oświadczenie uczestnika projektu – Załącznik nr 2

Nauczyciele: Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1c oraz Oświadczenie uczestnika projektu – Załącznik nr 2

Wypełnione dokumenty należy złożyć w terminie do 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w w/w przedszkolach lub w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, pokój 206, II piętro).

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji (poniżej).

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny 85 682-24-88 lub osobisty z biurem projektu.

Jolanta Stefaniuk

Urząd Miasta Hajnówka

Strony w dziale: