Rozstrzygnięto procedurę przetargową dotyczącą montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych

Dodane przez administrator - ndz., 19/08/2018 - 12:27
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

W dniu 19 lipca 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II”. W ramach postępowania przetargowego w dniu 11 września 2018 r. na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniono w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie w części dotyczącej zadania nr 1 (Kolektory słoneczne), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W dniu 15 października 2018 r. na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla realizacji zadnia nr 2 (instalacje fotowoltaiczne). Firmą, która dokona montażu instalacji fotowoltaicznych jest Foton Technik Sp. z o.o., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2.

 

Paweł  Denisiuk

Strony w dziale: