Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.2.2019 z dnia 16.07.2019 r.

Dodane przez admin - pt., 02/08/2019 - 16:45

ZOK.042.3.2.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.2.2019 z dnia 16.07.2019 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.3.2.2019 z dnia 16.07.2019 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia:

P.H.U. „SOBEX-NOWY"

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego z dnia 16.07.2019 r. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, zaoferował najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz

Jerzy Sirak

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

Strony w dziale: