Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego na zakup i dostawę podręczników, ćwiczeń i słowników do nauki języka angielskiego oraz książek dla uczniów

Dodane przez admin - sob., 19/10/2019 - 13:42

ZOK.042.3.4.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.4.2019
z dnia 30.09.2019 r. na zakup i dostawę podręczników, ćwiczeń i słowników do nauki języka angielskiego oraz książek dla uczniów

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.3.4.2019 z dnia 30.09.2019 r. na zakup i dostawę podręczników, ćwiczeń i słowników do nauki języka angielskiego oraz książek dla uczniów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru Wykonawcy.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy ponieważ w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.3.4.2019 z dnia 30.09.2019 r. na zakup i dostawę podręczników, ćwiczeń i słowników do nauki języka angielskiego oraz książek dla uczniów wpłynęła jedna oferta, której cena przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Burmistrz

Jerzy Sirak

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

Strony w dziale: