Gmina Miejska Hajnówka zakończyła realizację projektu pt. „Moja szkoła”

Dodane przez e.rynkowska - śr., 27/10/2021 - 14:28

Gmina Miejska Hajnówka w dniu 30.09.2021 r. zakończyła realizację projektu pt. „Moja szkoła”. Jego wartość wyniosła 1.639.919,28 zł, w tym dofinansowanie 1.556.009,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu w trzech hajnowskich szkołach (Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce i Szkole Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce odbywały się zajęcia dla 235 uczniów, w tym:

  1. zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego,

  2. zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,

  3. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania,

  4. zajęcia z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych z SP2,

  5. indywidualne zajęcia logopedyczne,

  6. doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne),

  7. nauka gry w szachy.

Ze środków projektowych doposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne oraz gabinety logopedyczne w w/w szkołach, zakupiono sprzęt TIK, a także wyposażono gabinet Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. Wartość wyżej wymienionego wyposażenia przekroczyła 600.000,00 zł.

W ramach realizacji projektu odbyły się również szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych dla 54 nauczycieli, ponadto trzech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej oraz jeden nauczyciel - kurs II stopnia z Integracji Sensorycznej.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

 

Strony w dziale: