Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Południowo-Wschodniego Podlasia

Dodane przez administrator - pon., 27/11/2023 - 10:30

Szanowni Państwo,

 

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Miasta oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Miasta Hajnówka i regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Południowo-Wschodniego Podlasia.

Projekt Strategii znajduje się poniżej.
 

Konsultacje odbędą się w terminie od 11.12.2023 r. do 02.01.2024 r.

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego załączonego poniżej.
 

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: hajnowka@hajnowka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Miasta Hajnówka.


 

Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka

Strony w dziale: