Kurs dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

Dodane przez administrator - czw., 30/11/2023 - 11:37

Kategoria

Na przełomie października i listopada pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych tj. Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły i przedszkola, mieli okazję uczestniczyć w kursie dla asystentów osób z niepełnosprawnościami. Jego celem było: 

  • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy petentom/gościom urzędu miasta, instytucji kultury, organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb,

  • savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością,

  • wyróżnianie grup odwiedzających wyżej wymienione podmioty i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych,

  • doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w instytucjach różne grupy odwiedzających,

  • wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami,

  • uświadomienie sobie przez uczestników swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę,

  • poznanie specyfiki funkcjonowania różnych grup odwiedzających ze specjalnymi potrzebami,

  • zmiana podejścia do różnych grup osób z niepełnosprawnościami,

W trakcie pracy warsztatowej pod okiem trenera Jakuba Janika zapoznali się z zagadnieniami z zakresu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie będzie pomocna w codziennym życiu zawodowym oraz prywatnym.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Hajnówka Odnowa - Zielona Transformacja" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Emilia Korolczuk

Koordynator ds. dostępności

uczestnicy szkolenia w sali szkoleniowej podczas zajęć z trenerem
uczestnicy szkolenia usadzeni w okręgu na krzesłach podczas jednego z ćwiczeń praktycznych
uczestnicy szkolenia w sali szkoleniowej podczas zajęć z trenerem
uczestnicy szkolenia w sali szkoleniowej podczas zajęć z trenerem
uczestnicy szkolenia podczas wizyty w urzędzie mającej na celu identyfikację barier dostępności
uczestnicy szkolenia podczas wizyty w urzędzie mającej na celu identyfikację barier dostępności
uczestnicy szkolenia podczas wizyty w urzędzie mającej na celu identyfikację barier dostępności
uczestnicy szkolenia podczas wizytyt w terenie przed budynkiem urzędu miasta

Strony w dziale: