Projekt "Hajnówka dostępna" został doceniony podczas 7. Podlaskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami

Dodane przez administrator - czw., 03/11/2022 - 08:51

Kategoria

W dniach 27-28.10.2022r. w Białymstoku miał miejsce 7. Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. Ma on na celu promowanie aktywnych i pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności w środowiskach lokalnych. Organizatorem wydarzenia był Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja Aktywizacja.

W Konwencie wzięli udział przedstawiciele: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, instytucji publicznych (m.in. Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Białystok, Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej). Gmina Miejska Hajnówka została zaproszona do udziału ze względu na realizację projektu "Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sektorze kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera". Reprezentowała ją Emilia Korolczuk, koordynator ds. dostępności, pracownik projektu.

Konwencja spotkania opierała się na panelach dyskusyjnych, których tematyka dotyczyła różnych aspektów dostępności:

  1. 10 lat Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim

  2. Dostępność i niezależne życie poza dużym miastem

  3. Inteligentne miasta dla wszystkich

  4. Nic (o nas) bez nas

  5. Edukacja w(y)łączająca

  6. Nauka dla niepełnosprawności, niepełnosprawność w nauce

  7. Bezpieczeństwo, rozwój wzmocnienie. O słabosłyszalnych głosach osób z niepełnosprawnościami

  8. Nikogo nie zostawić z tyłu: dzieci, kobiety, migranci.

Przedstawicielka Urzędu Miasta uczestniczyła w panelu "Inteligentne miasta dla wszystkich". Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami z realizacji projektu, w tym współpracą z partnerem włoskim, a także procesem wdrażania dostępności w mieście.

Miłym akcentem spotkania było wyróżnienie Gminy Miejskiej Hajnówka w konkursie "10 na 10. Konwencyjnie w Podlaskiem 2022". Jego założenie dotyczyło promowania działań w sposób najpełniejszy realizujących postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Miasto Hajnówka docenione zostało za realizację projektu "Hajnówka dostępna", który w pewnym stopniu przyczynia się do wypełniania tego międzynarodowego dokumentu w Województwie Podlaskim.

O niepełnosprawności trzeba mówić głośno w przestrzeni publicznej. Osoby ze szczególnymi potrzebami są częścią społeczeństwa, mają swoje prawa i obowiązki tak jak każdy z nas. Najważniejsze jest jednak zapewnienie wszystkim równego dostępu do usług publicznych oferowanych przez wszystkie instytucje. Miasto zrobiło już pierwszy duży krok ku dostępności, jednakże przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia.

Projekt pn. "Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferze kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" realizowany był od 01.12.2019 r. do 29.08.2022r. Liderem przedsięwzięcia był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Partnerzy projektu to: Gmina Miejska Hajnówka, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego, Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka" oraz partner międzynarodowy IAC Centro Arti Integrate z Matery (Włochy).

 

Emilia Korolczuk

fot. Szymon Andrejczuk, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

uczestnicy konwentu podczas otwarcia, na wprost wisi projektor z wyświetloną grafiką informującą o nazwie, organizatorach
uczestnicy panelu dyskusyjnego, usadzeni na krzesłach przed słuchaczami, obok nich stoi mężczyna w czarnej koszulu tłuacżacy rozmowę na język migowy
uczestnicy kolejnego panelu dyskusyjnego oraz tłumacz języka migowego
wypowiedź jednego z uczestników panelu
zdjęcie grupowe uczestników Konwentu, na pierwszym planie kobieta poruszająca się na wózku inwalidzkim

Strony w dziale: