O Puszczy Białowieskiej w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dodane przez administrator - czw., 16/03/2023 - 12:36

Kategoria

W dniach 14-16 marca 2023 r. w Sękocinie Starym w Instytucie Badawczym Leśnictwa miała miejsce XIII Zimowa Sesja Zimowej Szkoły Leśniej "Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE". Wzięli w niej udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska: w osobie Pana Edwarda Siarki - Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Posła na Sejm RP, Pani Małgorzaty Golińskiej – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody; naukowcy, przedstawiciele samorządów.

Do czynnego udziału w wydarzeniu został zaproszony Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Podczas pierwszego dnia wygłosił on referat pn. "Zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej w warunkach koniecznej ochrony środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej". Poruszone zostały w nim zagadnienia rozwoju miasta Hajnówka w oparciu o przemysł drzewny oraz konsekwencje związane z ograniczaniem pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej dla miasta, mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Duże zainteresowanie wzbudził panel dyskusyjny z udziałem Burmistrza, podczas którego rozwinęła się szeroka dyskusja nie tylko wśród panelistów, ale także słuchaczy, na temat obecnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej, w tym też uwarunkowań prawnych związanych z jej ochroną. Lokalnym głosem był także obecny na konferencji wraz z Burmistrzem Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Istotnym wnioskiem płynącym ze spotkania jest wciąż obecny głos w przestrzeni publicznej o puszczy, nie tylko na gruncie lokalnym, ale również krajowym i międzynarodowym.

W bloku I Sesji poruszono tematykę m.in. Dorobku legislacyjnego UE w zakresie lasów i leśnictwa w okresie poprzedzającym Europejski Zielony Ład 2019, unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 i jej konsekwencje dla polskich lasów. W bloku II i III omówione zostały wyzwania stojące przed polskim leśnictwem związane z kryzysem klimatycznym, adaptacją lasu do zmian klimatu z hodowlanego punktu widzenia, możliwościami zastosowania drewna i jego racjonalnego wykorzystania, funkcją społeczną lasów w różnych jej aspektach itp.

Więcej o Zimowej Szkole Leśnej można przeczytać na stronie www.ibles.pl.

Współorganizatorem wydarzenia było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Patronat medialny sprawowały czasopisma Las Polski i Głos Lasu.

 

Emilia Korolczuk

Burmistrz Miasta podczas swojego wystąpienia
panel dyskusyjny z udziałem Burmistrza
uczestnicy konferencji

Strony w dziale: