Nowa witryna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego

Dodane przez admin - pt., 04/12/2020 - 10:59

Głównym celem modernizacji strony (www.biblioteka.hajnowka.pl) było dostosowanie jej funkcjonalności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z wytycznymi dostępności cyfrowej i standardów WCAG 2.1, określonych Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji publicznych. Szczególną jej zaletą jest jej czytelność, przejrzystość.

Posiada ona tryb umożliwiający przełączenie na wysoki kontrast (czarny lub żółty), zmianę rozmiaru czcionki, zwężenie lub rozszerzenie widoku, poruszanie się po stronie przy użyciu klawiatury. Zdjęcia zamieszczane na stronie będą posiadały opis alternatywny, który pozwoli osobie niewidomej, niedowidzącej odczytać jego treść za pomocą czytnika ekranu. To program komputerowy, który odczytuje i interpretuje informacje wyświetlane na monitorze komputera, a następnie przedstawia je użytkownikowi w postaci głosowej lub zostaje wysłany do brajlowskiego urządzenia wyjściowego.

Strona internetowa została dostosowana do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Logo UE i RP

Strony w dziale: