Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - wt., 13/02/2024 - 10:07

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej:

ZARZĄDZENIE Nr 24/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lutego 2024 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka

Sposób i termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka” w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 219 lub drogą listową na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka.
  2. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  3. Oferty należy składać, w wyżej określony sposób, w terminie do dnia 06 marca 2024 r. (środa) do godz. 15.30.

Strony w dziale: