Zgłaszanie uwag do projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Hajnówka na lata 2022-2030” - do 31 marca 2023r.

Dodane przez e.rynkowska - wt., 21/03/2023 - 13:14

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Hajnówka na lata 2022-2030. Strategia ta powstaje w ramach realizacji projektu pn. „Hajnówka – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. ustnie do protokołu,

  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: j.lapinska@hajnowka.pl za pomocą załączonego edytowalnego formularza zgłaszania uwag

  3. lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Hajnówka, Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka, Referat Rozwoju, ul. Piłsudskiego 8, pok. 16, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 21.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

Strony w dziale: