Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce powstało z inicjatywy białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Budowa Muzeum trwała prawie dwadzieścia lat, prace rozpoczęto w 1984 roku. Wspólnym wysiłkiem firm, instytucji, osób prywatnych z kraju i zagranicy oraz rządu Białorusi powstał obiekt służący białoruskiej ludności Podlasia oraz Białorusinom z całego świata.

Główne cele działalności Muzeum i Ośrodka:

 • ocalenie kultury materialnej i duchowej białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce,
 • popularyzacja tradycji kultury białoruskiej,
 • rozwijanie i umacnianie więzi ludności polskiej z tradycjami i zwyczajami Białorusinów,
 • upowszechnianie współczesnej kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Muzeum posiada zbiory zabytków kultury materialnej Podlasia zajmującej trzy stałe ekspozycje: „Dzień za dniem", „Zanim chleb położono na stole", „Życia zgodny chód". Muzeum to wystawy etnograficzne poświęcone życiu na podlaskiej wsi. Wśród eksponatów znajdują się sprzęty domowego użytku, sprzęty gospodarskie, archiwalne fotografie. Eksponaty pochodzą z XIX i XX wieku.

Przy muzeum prowadzi działalność Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej.

Działalność kulturalno-oświatowa muzeum obejmuje w szczególności organizowanie:

 • wystaw lokalnych artystów oraz artystów z Białorusi (malarstwo, rzeźba, fotografia, tkanina)
 • spotkań autorskich z pisarzami, poetami białoruskimi, wydawcami
 • warsztatów rzemieślniczych i artystycznych
 • cyklicznych festynów etnograficznych „Kultura na schodach muzeum"
 • cyklicznych festynów na wschodniej Białostocczyźnie „I tam żywuć ludzi"
 • jesiennych koncertów rockowych polsko-białoruskich „Muzyka bez zastrzeżeń"
 • koncertów (folk, rock, poezja śpiewana)
 • ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie"
 • pokazów slajdów

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej funkcjonuje biblioteka literatury białoruskiej wraz z czytelnią. Przyjmuje się, iż jest to największa biblioteka literatury białoruskiej poza granicami Białorusi. W bibliotecznych zbiorach znajduje się ponad 10 tysięcy książek w języku białoruskim bądź związanych z kulturą białoruską, prawosławiem, historią regionu, jego obrzędami, zwyczajami, sztuką.

W czytelni znajdują się również czasopisma związane z kulturą białoruską, literaturą, etnografią, zabytkoznawstwem, prawosławiem.

Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne uczniom oraz spotkania literackie z pisarzami, poetami, wydawcami.

Kontakt:

ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka

Tel.: 85 682 28 89

Fax: 85 682 28 89

e-mail: kontakt@muzeumbialoruskie.pl

muzeumbialoruskie.pl

fb.com/MuzeumBialoruskie

Element ekspozycji wystawienniczej: manekin kobiety tojącej przy krosnach
na pierwszym planie dwie kobiety w strojach ludowych, na szyi mają czerwone korale; w tle scena z niebieskim zadaszeniem, przed sceną na ławkach siedzą ludzie, wysłuchujący występujących artystów
mały chłopiec stojący przy stole wystawowym, na którym stoją gliniane naczynia
występ zespołu rockowego: na pierwszym planie wokalista śpiewający do mikrofonu, za nim trzech mężczyzn z instrumentami - od lewej: gitara elektryczna, saksofon, akordeon

Strony w dziale: