Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Adres
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682 48 36
Fax
85 682 32 03
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie kultury fizycznej
Numer KRS
SZS 75/99 B Nr 26
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Prezydium Rady: Jerzy Sirak, Andrzej Skiepko
Działalność statutowa

- propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki

- organizuje masowe zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe i turystyczne, a także bierze w nich udział

- współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z innymi właściwymi instytucjami i organizacjami

Teren działania

Strony w dziale: