Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR”

Adres
ul. Piłsudskiego 2, 17-200 Hajnówka
Telefon
697 016 970
E-mail
hkszubr@op.pl
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie kultury fizycznej
Numer KRS
0000053999
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Mirosław Chilimoniuk - prezes
Działalność statutowa
Teren działania

Strony w dziale: