UKS przy Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

Adres
ul. Piłsudskiego 3, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682 24 96
Fax
85 682 42 88
E-mail
zszdnjb@o2.pl
Numer KRS
EW 4/99
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Eugeniusz Saczko – prezes; Irena Grygoruk - sekretarz
Działalność statutowa

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży;

- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej;

- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów;

- kształtowanie u młodych ludzi pozytywnych cech charakteru i osobowości;

- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich wakacji.

Teren działania

Strony w dziale: