Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

Adres
ul. T. Sołoniewicz 2, 17 - 200 Hajnówka
Telefon
85 682 20 89
Fax
85 682 20 89
E-mail
biuro@festiwal-hajnowka.pl
Status prawny organizacji
Fundacja
Numer KRS
0000016891
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Mikołaj Buszko - Pełnomocnik Zarządu
Działalność statutowa

1. Organizacja Festiwali Muzyki Cerkiewnej
2. Organizacja przeglądów i konkursów dla osób i zespołów muzycznych zajmujących się i zainteresowanych kulturą i sztuką
3. Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i innego typu spotkań dla osób i instytucji zainteresowanych przedmiotem działań Fundacji
4. Promocja osób i zespołów z różnych dziedzin życia artystycznego i społecznego
5. Skupianie wobec Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych oraz działaczy w kraju i za granicą
6. Tworzenie i gromadzenie dokumentacji oraz zbiorów muzycznych
7. Ochrona zabytków
8. Inicjowanie, wspieranie i organizacja społecznej aktywizacji muzycznej w szczególności ludzi młodych
9. Prowadzenie działalności wydawniczej
10. Inspirowanie, inicjowanie, wspieranie i organizacja wszelkich form międzynarodowej aktywności grup i organizacji – zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji
11. Współpraca z organizacjami i osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi mającymi cele zbliżone z celami Fundacji
12. Organizacja innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym związanych z funkcjonowaniem Fundacji

Teren działania

Strony w dziale: