Związek Sybiraków. Koło Terenowe nr 16 w Hajnówce

Adres
ul. Parkowa 6, 17-200 Hajnówka
Telefon
(85) 682 36 04
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000053657
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Irena Kostera – prezes zarządu Koła; Ryszard Baj - sekretarz
Działalność statutowa
Dyżury w siedzibie na Parkowej 6 – pierwsza środa miesiąca w godz. 9.00 – 12.00
- Opieka nad członkami związku oraz członkami rodzin po zmarłych sybirakach. Niesienie pomocy i wsparcia znajdującym się w trudnych warunkach.
- Działalność na rzecz zachowania społecznej pamięci o losach zesłańców polskich. Współpraca z instytucjami i szkołami w w/w zakresie. Gromadzenie i upowszechnianie dokumentów, pamiątek i wspomnień Sybiraków. Opieka nad grobami Sybiraków i znakami Pamięci.
- Integracja członków Związku. Organizacja życia kulturalno-oświatowego, spotkań i wyjazdów na uroczystości Sybirackie, w szczególności na coroczny masz żywej pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Udział w lokalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych.
Teren działania

Strony w dziale: