Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego

Adres
ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 681 89 90
E-mail
jerzy.wasiluk@ugczyze.pl
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000116212
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Jerzy Wasiluk - prezes
Działalność statutowa
  1. Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i środowiska przed pożarami i klęskami żywiołowymi,
  2. Mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej.
  3. Inicjowanie i organizowanie imprez sportowo-pożarniczych.
  4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
  5. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
Teren działania

Strony w dziale: