Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

Adres
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682 29 69
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000236504
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Prezes – Jolanta Antowska; Wice Prezes – Tomasz Tichoniuk; Skarbnik – Dariusz Anchimiuk
Działalność statutowa

Celem działalności Towarzystwa jest:

  • popularyzacja wiedzy o mieście, jego historii, teraźniejszości i przyszłości;
  • kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Hajnówki dla twórczej działalności na rzecz zachowania jego przeszłości i dalszego rozwoju;
  • budzenie inicjatyw społecznych miasta i powiatu.
Teren działania

Strony w dziale: