Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”

Adres
ul. Ks. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682 33 51
Fax
85 873 47 23
E-mail
festiwal@cerkiew.pl
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000093104
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Anna Skiepko
Działalność statutowa
  • tworzenie platformy porozumienia i współpracy przedstawicieli różnych środowisk i wyznań chrześcijańskich;
  • popularyzacja wartości duchowo-muzycznych Kościoła Prawosławnego;
  • prezentacja walorów duchowych i artystycznych muzyki cerkiewnej;
  • wspieranie dobroczynności i działań
Teren działania

Strony w dziale: