Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Hajnówce

Adres
ul. Piłsudskiego 1 (bud. B), 17-200 Hajnówka
Telefon
602 436 441
E-mail
utwhajnowka@gmail.com
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000304128
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Anatol Ochryciuk - prezes
Działalność statutowa

Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych. Prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych. Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Teren działania

Strony w dziale: