Artykuły

Spotkanie z prof. Michałem Kondratiukiem i promocja jego najnowszej książki „Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny”

0595_mini27 kwietnia w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyło się spotkanie z prof. Michałem Kondratiukiem i promocja jego najnowszej książki „Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny”.

Prof. zw. dr hab. Michał Kondratiuk, urodził się w 1934 r. w Dubinach koło Hajnówki. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, zwolniony za dobre wyniki w nauce z obowiązującego nakazu pracy podjął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Filologię rosyjską ukończył w roku 1958, białoruską w 1961, znajdując się w gronie pierwszych absolwentów tego kierunku w Polsce.

Profesor mówił o swojej pracy naukowej. Zainteresowania dialektologią oraz onomastyką, które wykazał już w czasie studiów, znalazły odbicie w tematyce prac magisterskich „Osobliwości gwar powiatu hajnowskiego” i „Zależność nazw geograficznych Białostocczyzny od fizjografii terenu na przykładzie nazw typu Jałówka”. Początkowo jako student, następnie od 1960 roku asystent Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, wielokrotnie przemierzył Podlasie uczestnicząc w licznych wyprawach dialektologicznych. Te pierwsze doświadczenia dialektologa i onomasty, były podstawą dalszej działalności naukowej Michała Kondratiuka. Zbierał materiały gwarowe, budował kartoteki, sporządzał mapy, komentarze, prowadził badania weryfikujące i uzupełniające. Zatrudniony na filologii rosyjskiej w Białymstoku, zainicjował powołanie filologii białoruskiej i był jej organizatorem oraz kierownikiem Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie prowadzi wykłady, konserwatoria i seminaria na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się językoznawstwem słowiańskim i bałtyckim, bada gwary wschodniosłowiańskie i polskie oraz onomastykę na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim w północno-wschodniej Polsce i na Białorusi. W Warszawie kierował Pracownią Filologii Białoruskiej i był sekretarzem naukowym Komitetu Słowianoznawstwa PAN). W latach 1998 - 2008 był kierownikiem naukowym konferencji polsko–białoruskich z cyklu Droga ku wzajemności i redaktorem serii Polsko – białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe.

Efekty badań publikował w periodykach naukowych, m.in.: Slavia Orientalis, Acta Baltico – Slavica, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Językoznawca, Biuletyn Slawistyczny, Rocznik Białostocki, Biuletyn Informacyjny Studiów z Dziejów Stosunków Polsko – Radzieckich. Popularne, mniejsze artykuły publikował w czasopismach : Język Rosyjski, Głos Nauczycielski, oraz białoruskiej Niwie.

Gościom spotkania zaprezentowaliśmy książki Michała Kondratiuka. Do ważniejszych publikacji należą:

Wokalizm białorusko-ukraińskich gwar powiatu hajnowskiego (1964);

Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny (1974);

Atlas gwar wschodnio-słowiańskich Białostocczyzny, t. I - III (współautor) (1980 - 1993);

Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego (1985);

Bibliografia onomastyki wschodnio-słowiańskiej do roku 1965 włącznie (1997);

Nazwiska pochodzenia bałtyckiego w regionie białostockim, cz. I: A - J (2000);

Miejscowości gminy Hajnówka. Historia, pochodzenie, język (współautor) 2008);

Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny (2011).

Redagował prace zbiorowe:

Navukowy zbornik (1974);

Bałto – słowiańskie związki językowe (1990);

Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko – wschodniosłowiańskim (1995).

Michał Kondratiuk był też członkiem komitetu redakcyjnego: Lud białoruski autorstwa Michała Federowskiego, t. VII (1968).

autor: Alla Gryc

Fot. Tadeusz Topolski

 

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.