Baza organizacji pozarządowych

Informacje o organizacjach pozarządowych, które prowadzą częściową lub całą swoją działalność na terenie miasta Hajnówka, a które dotychczas nie przesłały swoich zgłoszeń zostaną umieszczone w Bazie po wypełnieniu i przesłaniu niżej dołączonej ankiety.

Organizacje posiadające własny adres e-mail proszę o przesłanie wypełnionej ankiety elektronicznie, na adres: b.dmitruk@hajnowka.pl .
Zgłoszenia można dokonać kierując wypełnioną ankietę na adres urzędu: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (z dopiskiem: Referat Polityki Gospodarczej), lub dostarczając do pokoju 221 urzędu.

W przypadku nie prowadzenia działalności lub zmiany danych prosimy o przekazanie stosownej informacji. Licząc na współpracę z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Magdalena Chirko
Referat Polityki Gospodarczej

Przesłanie ankiety równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację zawartych w niej danych w Lokalnej Bazie Danych o Organizacjach Pozarządowych.

Plik ankiety do pobrania

Strony w dziale: