Zostań w domu i ćwicz – Podsumowanie I Edycji Wieloboju Siłowego online

Dodane przez administrator - śr., 20/01/2021 - 13:19

Kategoria

Pierwsza edycja wieloboju siłowego wzbudziła zainteresowanie wśród pięciu szkół powiatu hajnowskiego. Grupa 57 osób - młodzież i dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyła w sprawdzianie swojej siły w dwuboju i trójboju. Pierwsze próby rozpoczęto 1 grudnia. Termin wykonania dwóch prób wieloboju kończył się w dniu 28 grudnia 2020r. Zadowalającym jest fakt, że na dziewiętnastu uczniów, którzy podjęli się drugiej próby, osiemnastu poprawiło swoje wyniki. Potwierdza to fakt, że przy systematycznych ćwiczeniach z dnia na dzień można zwiększyć ilość swoich powtórzeń.

Medale są do odbioru przez nauczycieli prowadzących w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. A.Dziewiatowskiego 2.

Jeżeli jeszcze nie spróbowałeś swoich sil w wieloboju, zgłoś swój akces do nauczyciela WF lub wychowawcy. Nic nie ryzykujesz, bo sprawdzian zaliczasz na lekcji zdalnego nauczania (wychowania fizycznego lub godzinie wychowawczej). Sprawdzisz się, podniesiesz swoją sprawność, otrzymasz ocenę z wychowania fizycznego oraz pamiątkowy medal.
Druga edycja rozpocznie się od 25 stycznia 2021 r. i trwać będzie do 31 marca 2021r.
 

Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
Janusz Ludwiczak

Projekt "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka"