Młodzi Mistrzowie Ołówka i Pędzla

Dodane przez administrator - czw., 14/01/2021 - 12:29

Kategoria

Hajnowski Dom Kultury ogłasza konkurs pt. „Portret mojej babci i dziadka”

Regulamin konkursu

  1. Konkurs trwa od 13.01.2021r. do 20.01.2021r.
  2. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży od 4 do 18 lat.
  3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką portretu w formacie A3 lub A4, przedstawiającego babcię lub dziadka. Może być też portret wspólny dziadków.
  4. Zdjęcia prac należy wysłać na adres e-mail :  hdk@hdk.hajnowka.pl do dnia 20.01.2021r do godz.12.00.
  5. Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, telefon, adres domowy lub instytucji wysyłającej.
  6. Prace będą oceniane przez jury. Pod uwagę będzie brana pomysłowość i autentyczność wykonania, technika, oraz jakość zdjęcia pracy.
  7. Najlepsze portrety zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Hajnowskiego Domu Kultury www.hdk.hajnowka.pl  oraz  www.facebook.com/Hajnowski-Dom-Kultury.
  8. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział.
  9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika potrzebnych do przeprowadzenia konkursu.


Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 21 stycznia 2021 r.