Badania wczesnego wykrywania cukrzycy typu I u dzieci w województwie podlaskim

Dodane przez administrator - czw., 16/03/2023 - 12:30

Kategoria

16 marca w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka miało miejsce spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych z terenu miasta Hajnówka na temat badań w zakresie wczesnego wykrywania cykrzycy typu I wśród dzieci. Inicjatorem projektu pn. "Prewencyjne badania populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu I u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim" jest prof. dr hab. Artur Bossowski wraz z zespołem badawczym z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we współpracy z prof. dr hab. Piotem Trzonkowskim z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Planowany termin realizacji: 16.02.2023r. - 12.2026 r.

Burmistrz Miasta Jerzy Sirak otwierając spotkanie, podkreślił ważność tej inicjatywy dla zdrowia społeczności lokalnej naszego miasta. Od najmłodszych lat należy podejmować działania profilaktyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych, by nie dopuścić do ich rozwoju bądź wykryć je we wczesnym stadium i móc podejmować odpowiednie leczenie.

Badania w ramach projektu będą przeprowadzane u wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w województwie podlaskim. Program będzie polegał na jednokrotnym pobraniu krwi od dziecka (po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych), która następnie trafi do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie dokonywane będą oznaczenia poziomu pewnych białek (autoprzeciciał niszczących trzustkę). W przypadku pozytywnego wyniku informowani będą rodzice lub opiekunowie dziecka, a samo dziecko zostanie objęte opieką poradni diabetologicznej.

Do współpracy zostały zaproszone przedszkola, szkoły i zakłady opieki medycznej.

Na chwilę obecną pomysłodawcy projektu są na etapie aplikowania o środki.

Miejmy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie, które w dłuższej perspektywie przyczyni się do zahamowania narastającej fali zachorowań na cukrzycę typu 1 i objęcia opieką wszystkie zagrożone dzieci.

 

 

Emilia Korolczuk

inicjator projektu przed grupą przedstawicieli placówek oświatowych
inicjator projektu przed grupą przedstawicieli placówek oświatowych

Strony w dziale: