„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus"

Miasto Hajnówka pozyskało kwotę blisko 165.000,00 zł na zakup 76 sztuk laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przeznaczonych dla czterech szkół podstawowych (70.000,00 zł na zakup 32 laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz 94.999,96 zł na zakup 44 laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła plus”).

Laptopy zostaną użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość, a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na zakup laptopów.

Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rząd na w/w programy, realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przeznaczył kwotę 367 mln zł.

Opis celu projektu

Opis strony projektu strona 2


Source URL: https://www.hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/623-zdalna-szkola-i-zdalna-szkola-plus